In deze site wordt informatie gegeven over de Mystieke of Verlichtingsleer van het Daoïsme aan de hand van de Geschriften van o.a. Lao Zi, Lie Zi en Zhuang Zi. U vindt hier (te zijnertijd) een eigen vertaling van de Dao Deh Jing als mystiek werk,  een biografie van Lao Zi,  boekbesprekingen en onbekende Daoïstische teksten zoals de Qing Jing Jing, Lao Zi's Geschrift van de Zuivere Leegte en Innerlijke Stilte. Een ander nog niet eerder vertaalde aan Lao Zi toegeschreven tekst, de Nei Riyong Jing, het Geschrift van de Richtlijnen voor de Dagelijkse Meditatie, is eveneens opgenomen.

De site is opgezet door Wu Wen Zi,  Meester Weet Niet.

Voor een uitgebreidere toelichting op de teksten op deze site kunt U het contact-formulier gebruiken.

On this side you can find in the Dutch language information about the Mystic teachings of Daoism, the scriptures of Lao Zi, Lie Zi and Zhuang Zi.